Utylizacja zużytego sprzętu

proecco-lizacja-zużytego-sprzętu
ZAPYTAJ O OFERTĘ

Oferujemy pełny zakres usług w zakresie utylizacji zużytego sprzętu elektronicznego
i elektrycznego. Przyjmujemy sprzęt z poniższych grup: 

  • Grupa I – Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury
  • Grupa II – Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100cm²
  • Grupa III – Lampy
  • Grupa IV – Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu 1-3.
  • Grupa V – Sprzęt małogabarytowy, którego żaden w wymiarów zewnętrznych nie przekracza 50 cm,, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego, sprzęt konsumencki, oprawy oświetleniowe, sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny, narzędzia elektryczne i elektroniczne, zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy, wyroby medyczne, przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli, automaty wydające, sprzęt wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu 1-3 i 6.
  • Grupa VI – Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z wymiarów zewnętrznych nie przekracza 50cm.

Przyjmujemy każdą ilość sprzętu (przy większych ilościach prosimy o kontakt w celu wykonania indywidualnej kalkulacji cenowej i zabezpieczenia miejsca do magazynowania).

Na wykonane prace wystawiamy certyfikaty, potwierdzające utylizację zgodnie
z wymogami ustawy o gospodarowaniu odpadami. Klienci otrzymują również pełną dokumentację przekazania odpadów.